reset instellingen

 1. sr - 005442

  Internaten en woningen op begroting, maar toch stagnatie

  (...) geen vooruitgang is geboekt met de bouw van de leerkrachtenwoningen op Stoelmanseiland. Hierdoor zullen leerkrachten van de voj-scholen genoodzaakt zijn weer hun intrek te nemen in woningen voor personeel van CBB. In het binnenland wordt (...)

 2. sr - 005452

  Stilstand bouw leerkrachtenwoningen Stoelmanseiland

  Er is geen vooruitgang geboekt met de bouw van de leerkrachtenwoningen op Stoelmanseiland in het district Sipaliwini. Hierdoor zullen leerkrachten van de voj-scholen genoodzaakt zijn weer intrek te nemen in woningen die bedoeld zijn voor personeel (...)

 3. sr - 005487

  DNA-rapport: Soetimin Marsidih

  (...) moet er een modaliteit bedacht worden indien de leerkrachten deze woningen wensen te kopen. Met het geld dat dit opbrengt, kunnen weer andere woningen gebouwd worden. Daarnaast mogen de salarissen van leerkrachten wat hoger. Leerkrachten zijn 1 (...)

 4. sn - 005506

  Minov opent Havo/VWO school te Welgedacht C

  (...) geen problemen. Er is daarin al voorzien. Leerkrachten van bijvoorbeeld de HHS met vrije uren kunnen op de nieuwe school worden ingezet. Vanaf haar opening in 1998 heeft de HHS, voorheen Scholengemeenschap Lelydorp, een gestadige groei. In (...)

 5. sn - 005537

  Intensieve maatregelen voor bestrijding Chikungunya

  (...) gemaakt, voordat de deuren opengaan. Voor de leerkrachten komt er een lesbrief, waardoor via de leerlingen ook ouders worden bereikt. Mensen die informatie nodig hebben kunnen bellen naar het Bureau Openbare Gezondheidszorg op het nummer 499494 (...)

 6. sn - 005549

  Vakkenpakket bepaalt klassen avond VWO

  (...) school over het gebruik van de faciliteiten. Leerkrachten die lesgeven op het avond Havo kunnen ook worden ingezet op het avond VWO. Vroeger was het zo dat scholieren die de dagopleiding niet konden afronden of tweemaal hadden gedoubleerd door (...)

 7. sr - 005699

  DNA-rapport: Mahinder Jogi

  (...) er gebruik van kunnen maken en de voorziening in leerkrachten gegarandeerd is. Ik ben er ook voorstander van dat de opbrengsten uit de mijnbouwsector deels in de agrarische sector geïnvesteerd worden. De infrastructuur in het land moet verder (...)

 8. sr - 005738

  Afstemming en coördinatie Onderwijs twijfelachtig

  (...) indien ervan wordt uitgegaan dat de leerkrachten voor oktober voor de hele maand, dus ook voor de niet gewerkte dagen zullen worden betaald. Oktober valt binnen het basisonderwijs buiten de periode van betaald ‘verlof’, het is een (...)

 9. sr - 005743

  Officieel: School start op maandag 6 oktober

  (...) schoolleiders, directeuren, onderdirecteuren en leerkrachten van GLO, VOJ en VOS scholen wordt gevraagd woensdag 1 oktober 2014 op hun school aan te melden voor de nodige instructies in verband met de opstart van het schooljaar 2014-2015. Ook (...)

 10. dw - 005779

  Het nieuwe schooljaar begint voor de openbare- en bijzondere scholen (GLO en VOJ)

  (...) schoolleiders, directeuren, onderdirecteuren en leerkrachten van GLO, VOJ en VOS scholen op om zich op woensdag 1 oktober op hun school aan te melden voor de nodige instructies in verband met de opstart van het schooljaar 2014-2015. De latere (...)

 11. dw - 005783

  Het voorbije weekend dacht ik terug aan mijn jaren op de lagere school

  (...) wanneer de eerste schooldag is, het vervoer van leerkrachten naar het binnenland - zal het dit jaar wel op tijd lukken -, hebben alle leerlingen een plekje gevonden en of elke school over genoeg meubilair beschikt. Niks van dat alles heeft te (...)

 12. dw - 005803

  Dat crimineel gedrag toeneemt en steeds gewelddadiger wordt

  (...) op het gezin doet de school dat met het kind. Leerkrachten, docenten, schoolleiders dienen niet alleen te werken aan de intellectuele vorming maar dienen ook aandacht te schenken aan de sociaal maatschappelijke vorming van hun (...)

 13. sn - 005806

  Schooldeuren gaan op 6 oktober open (update)

  (...) schoolleiders, directeuren, onderdirecteuren en leerkrachten van GLO, VOJ en VOS scholen wordt gevraagd woensdag 1 oktober 2014 op hun school aan te melden voor de nodige instructies in verband met de opstart van het schooljaar 2014-2015. Ook (...)

 14. sn - 005900

  Nieuw schoolreglement is kindvriendelijker

  (...) wordt verzorgd mag een mobiel meegenomen worden. Leerkrachten zijn niet tegen technologische ontwikkelingen, maar willen het praten onder leerlingen bevorderen. Kinderen praten door de moderne communicatie te weinig met elkaar en agressiviteit komt (...)

 15. sr - 005925

  CIC ondersteunt anti-Chikungunya campagne met donatie

  (...) donatie zal gebruikt worden voor scholieren en leerkrachten op de verschillende scholen. Vicepresident Robert Ameerali was zeer ingenomen met deze geste van CIC. Hij overhandigde symbolisch het flesje insect repellent aan de voorzitter van het (...)

 16. sr - 006053

  Geen aanvang onderwijs op VOJ-Atjoni

  (...) ouders van leerlingen, leerlingen en de leerkrachten samen zijn gaan protesteren tegen besluiten die het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling kort voor 6 oktober genomen heeft betreffende de VOJ school en het internaat op (...)

 17. sn - 006061

  Fols niet tevreden over positie leerkrachten

  (...) onderwijs is de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) niet tevreden over de positie van onderwijzers anno 2014. Vooral op het gebied van wet- en regelgeving is zij ontevreden. De overheid moet zich ook openstellen om over (...)

 18. sn - 006074

  Protestactie op VOJ-Atjoni tegen besluit Minov

  (...) met het onderwijs. Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben een protestactie gepland tegen besluiten die het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) heeft genomen. Jeugdparlementariër van Sipaliwini, Edgar Sampi, heeft het (...)

 19. sn - 006117

  President oriënteert zich met ministers op VOJ-Atjoni

  (...) kosten niet opbrengen. De ouders, leerlingen en leerkrachten zijn niet te spreken over de gang van zaken. Jeugdparlementariër Edgar Sampi was een van de initiatiefnemers voor het voeren van actie omdat er geen resultaten werden bereikt bij het (...)

 20. sr - 006132

  ‘Dit is een vodje’

  (...) ouder gaf aan heel veel respect te tonen voor de leerkrachten die hun best doen de nodige leerstof over te brengen. Volgens de ouder is zijn zoon niet gemotiveerd om na schooltijd huiswerk te maken. Ramdhani gaf ook aan dat hij het schoolhoofd (...)

 21. sn - 006233

  SPI lanceert website op bezinningsdag docenten

  (...) zou moeten hebben. Williams vroeg de ruim 75 leerkrachten het onderwerp teambuilding vanuit de eigen persoon te benaderen en te werken aan het formuleren van de eigen missie, visie en persoonlijke doelen. “Wanneer jij als persoon hierover (...)

 22. dw - 006265

  Indien we betere schoolresultaten willen behalen in het binnenland

  (...) haar moet er een systeem bedacht worden om leerkrachten die in het binnenland worden gestationeerd dusdanig voor te bereiden dat ze de basis van de taal kunnen spreken van het gebied waar ze naar toe trekken. Deze voorbereiding kan al op de (...)

 23. dw - 006269

  De nieuwe wiskundemethode die dit schooljaar gebruikt zou worden op de

  (...) "Het voorwerk is helemaal niet gedaan. De leerkrachten zijn niet getraind over de nieuwe methode en sommige beschikken niet eens over een boek", zegt Marisa Meye, voorzitter van het directeurenberaad. Besloten is de boeken niet te kopiëren (...)

 24. sn - 006275

  Moengo combineert studie met sport

  (...) Clenem deelt mee dat er voor de leerlingen, leerkrachten en de ouders motivatiedagen georganiseerd zullen worden. In het netwerk zijn verschillende instanties, bedrijven en personen aangesloten. "Het netwerk is actief geworden na de aanname (...)

 25. sn - 006458

  Crimineel gedrag onder jongeren (1)

  (...) op het gezin doet de school dat met het kind. Leerkrachten, docenten, schoolleiders dienen niet alleen te werken aan de intellectuele vorming maar dienen ook aandacht te schenken aan de sociaal maatschappelijke vorming van hun (...)


 1. vorige
 2. volgende