reset instellingen

 1. sn - 006370

  OW stelt brug Kleine Falawatrakreek open voor verkeer

  (...) een klasse 60, wat inhoudt dat de brug tot een maximum gewicht van 60 ton kan dragen. Bij goed onderhoud zal de brug 75 jaren meegaan. Overige gebouwde nieuwe bruggen in deze wegstrekking zijn over de Troelikreek, te Pikin Saron, de Franskreek en (...)

 2. sn - 007893

  Hok en Rusland: ‘Het echte werk kan beginnen’

  (...) hebben er toen toe geleid dat Suriname tot een maximum van 25% zou mogen deelnemen in de operaties met Surgold. Dat was uiteindelijk 10% hoger dan eerder in een principe akkoord was bereikt door het onderhandelingsteam onder de vorige regering, (...)

 3. sn - 007975

  Know India programma nog open voor Surinamers

  (...) in India.” Volgens Alagappa is er geen maximum aantal voor deelname. Aan het laatste KIP hebben vijf Surinaamse jongeren deelgenomen. Volgens de KIP-richtlijnen mag de persoon nooit eerder naar India zijn afgereisd, “dus niet als (...)

 4. dw - 008134

  De Russische president Vladimir Putin beschouwt zichzelf niet als president voor het

  (...) het eerst werd gekozen. Na het grondwettelijke maximum van twee opeenvolgende termijnen van vier jaar te hebben voltooid, maakte hij tijdelijk plaats voor Dmitri Medvedev, maar bleef hij als premier de dienst uitmaken. In 2012 werd hij opnieuw (...)

 5. sr - 008631

  Bromfietser 71e verkeersdode

  (...) blijkt dat de autobestuurder drie maal het maximum vastgestelde alcoholpromillage alcohol op had. De politie van Meerzorg heeft het rijbewijs ingevorderd en voor het verder onderzoek is de bestuurder in verzekering gesteld. De politie heeft (...)

 6. sn - 009244

  Voorbereidingen realisatie Rijstmonument in volle gang

  (...) gemaakt met vakjes van elk SRD 1,-- tot een maximum van SRD 20,-- per kaart. Elke kleurkaart zal genummerd zijn en ook voorzien worden van een stempel van het districtscommissariaat van Nickerie. De Lions Club Nickerie zal een dringend beroep (...)

 7. sr - 009577

  Dronken politie ‘parkeert’ auto in goot

  (...) een blaastest. De bestuurder blies tweemaal het maximum toegestane alcoholpromillage uit. Dit geval vond plaats aan de Munderweg ter hoogte van de kerk. Hangende het verdere onderzoek is het rijbewijs ingevorderd. Inspecteur Sjaam Debi-Tewarie (...)

 8. sr - 009686

  Dronken man veroorzaakt aanrijding Coesewijnebrug

  (...) blaastest van de veroorzaker was drie maal het maximum toegestane alcoholpromillage. Inspecteur Dilipkoemar Bhattoe van Flora geeft aan dat hij op grond hiervan het rijbewijs van de dronken automobilist heeft ingevorderd. Hij doet hierbij een (...)

 9. sr - 010355

  Dronken bestuurder rijdt met auto magazijn in

  (...) gekeken. Zijn alcoholgehalte was ver boven het maximum vastgestelde alcoholpromillage. Om exact te zijn had deze bestuurder drie maar zo veel alcohol op dan is toegestaan. Dit heeft ertoe geleid dat de bestuurder met zijn wagen in het magazijn (...)

 10. sn - 010538

  AZP pakt zorgpunten Basiszorgverzekering aan

  (...) de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Er is een maximum premie ingesteld voor de basiszorgverzekering waar zorgverzekeraars zich aan moeten houden. De dekking van de verzekering is bepaald en de zorgverleners moeten om de tafel met de (...)

 11. wk - 010556

  Machtsstrijd binnen de Organisatie Hindoe Media (OHM) escaleert

  (...) betalen van duizend euro per dag met een maximum van 50.000 euro.(FOTO: Google (...)

 12. sn - 012788

  Surinames honorair consul in India heeft officieel kantoor

  (...) in dit soort gevallen. Ze wijst erop dat er een maximum van vier honorair consuls kan worden benoemd in verder afgelegen deelstaten, zoals die in Zuid-India en in het Westen en “uiteraard Mumbai waar het financieel economisch centrum van het (...)

 13. sn - 013350

  Eerste openbare zitting Zorgraad aftastend

  (...) het vaststellen van winstmarges, minimum en maximum tarieven en financiële transparantie. Ganput zegt dat er vanaf nu meer gesprekken komen met ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en andere betrokkenen binnen de gezondheidszorg. “De (...)

 14. dw - 013647

  “We verwachten geen extreem aantal aanmeldingen meer voor kinderbijslag

  (...) in aanmerking komen. Volgens de wet is het maximum nu vier kinderen per (...)

 15. sn - 013934

  Jogi: SRD 6 miljoen dwangsom door niet naleven vonnis

  (...) moest een dwangsom van SRD 1000 per dag, tot een maximum van SRD 100.000 worden betaald, als de Staat in gebreke zou blijven. Jogi en de 66 personen, worden bijgestaan door advocaat Irwin Kanhai. Er is executoriaal derden beslag gelegd op tegoeden (...)

 16. sr - 013948

  Jogi legt beslag op tegoeden CBvS en Staatsolie

  (...) een dwangsom van SRD 1000 per dag, tot een maximum van SRD 100.000 betalen. Jogi zegt 2 tot 3 jaar lang met alle 3 reeds ontheven ministers, Martinus Sastroredjo, Simon Martosatiman en Ginmardo Kromosoeto, van het ministerie te hebben (...)

 17. sr - 014242

  Assembleeleden krijgen na 2 termijnen onmiddellijk pensioen

  (...) hun bezoldiging. Dit is gelijkgesteld aan het maximumsalaris van een onderdirecteur van een departement. Het maximumsalaris van een onderdirecteur bedraagt bijkans SRD 7.000’, aldus de ruwe schatting van politiek analist Hardeo Ramadhin. Hij (...)

 18. sr - 014661

  Jogi: “Beslaglegging CBvS en Staatsolie kan slechts het begin zijn”

  (...) dwangsom van SRD 1.000 per dag betalen, tot een maximum van SRD 100.000. Als zaken goed verlopen, kan de parlementariër over een maand aangeven wat zijn volgende stap zal zijn. In ieder geval zegt hij dat hij tot nu toe geen reactie van de zijde (...)

 19. sr - 014773

  Dronken politieagent buiten functie gesteld

  (...) afgenomen ademanalyse was driemaal hoger dan het maximum vastgestelde alcoholpromillage. In het belang van het onderzoek is ook het rijbewijs van de politieman ingevorderd. Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Wie dronken iets misdoet, wordt (...)

 20. we - 014803

  Buitenlandse stagiaires

  (...) van hun stage. Tevens moeten er per sector een maximum worden ingesteld, voor het aantal stageplaatsen en buitenlandse stagiaires. Hiermee moet het verdringen op de arbeidsmarkt en vervalsing van de concurrentie tot het verleden behoren. Onze (...)

 21. we - 015053

  Ijsniveau op noordelijke ijszee bereikt dieptepunt

  (...) Dat is het laagste niveau ooit gemeten. Het maximum voor de winter werd gemeten op 25 februari, terwijl op andere jaren het maximale ijsoppervlakte gemiddeld op 12 maart werd waargenomen. De onderzoekers publiceren binnenkort een rapport met (...)

 22. dw - 015058

  Nu Palu op eigen kracht aan de verkiezingen aan de verkiezingen zal deelnemen is

  (...) middelen uitgeeft moet je ervoor zorgen dat het maximum eruit wordt gehaald. Wij gaan ervoor zorgen dat het geld daadwerkelijk opbrengt wat het moet opbrengen.”  De Palu heeft zich geregistreerd om zelfstandig de verkiezing in te gaan, nadat (...)

 23. sr - 015095

  Dertien rijbewijzen ingevorderd bij snelheidscontrole

  (...) op de bon gezet vanwege overschrijding van de maximum vastgestelde snelheid. Ligeon geeft aan dat de Indira Gandhiweg een vrij drukke weg is en dat men daarom frequent snelheidscontroles zal houden. De bedoeling is dat de weggebruikers hun (...)

 24. we - 015456

  Modernisering basisonderwijs

  (...) en deze aanwijzen op de kaart. Hieraan moet een maximum verbonden worden. Maar door leerdoelen eerder te onderwijzen, kunnen kinderen hun groei en ontwikkeling in evenwicht brengen. Het vergt geduld en passie van leerkrachten om deze nieuwe manier (...)

 25. sr - 015733

  Dronken autobestuurder ramt pro-wagen

  (...) Het resultaat van de blaastest was twee maal het maximum toegestane alcoholpromillage. Het rijbewijs van de dronken bestuurder is hangende het verder onderzoek (...)


 1. vorige
 2. volgende