reset instellingen

 1. sn - 047818

  Boedelproblematiek in Suriname

  (...) stakeholders, zoals plantagebesturen, nazaten, notarissen, advocaten, het ministerie van RGB, rechterlijke macht en de wetgevende macht van eminent belang. Ik dank mr. dr. C.A. Kraan voor zijn recensie op mijn proefschrift. Alhoewel deze nog (...)

 2. sn - 047889

  Boedelproblematiek in Suriname: Een reactie

  (...) moet ik zeggen dat in Suriname vele notarissen eraan meewerken dat een onverdeeld aandeel in een onroerend goed kan worden overgedragen. Ik moet wel opmerken dat ook in Nederland overdracht van een onverdeeld aandeel in een bepaald (...)

 3. sr - 049478

  In de stralenbundel

  (...) meermaals gewezen op onaanvaardbaar gedrag van notarissen en geldschieters, waarvan vele burgers de noodlottige gevolgen hebben ondervonden. Zij raakten meermaals have en goed kwijt. Zijn hartenkreten in het parlement daarover waren tevergeefs. (...)

 4. sn - 050089

  Ingrijpende wijzigingen in Surinaams vennootschapsrecht

  (...) functionele groepen zoals de Vereniging van Notarissen geconsulteerd in de voorbereidende fase, maar de media hebben aan de wetswijziging nauwelijks aandacht besteed. De nieuwe definitie van een naamloze vennootschap (nv) is: een rechtspersoon (...)

 5. sr - 050129

  345 eigenaren woonpark Anjer dreigen perceel kwijt te raken

  (...) zij zelf de indruk krijgt dat Mungra zelf met de notarissen heeft samengewerkt om de mensen te misleiden. Volgens de normale procedures moesten de mensen niet bij de notaris van Mungra, maar bij hun eigen notaris worden gebracht om zo alles goed (...)

 6. sr - 050184

  Ingrijpende wijzigingen in het Surinaamse vennootschapsrecht

  (...) functionele groepen zoals de Vereniging van Notarissen geconsulteerd in de voorbereidende fase, maar de media hebben aan de wetswijziging nauwelijks aandacht besteed. De nieuwe definitie van een naamloze vennootschap (nv) is: een rechtspersoon (...)

 7. dw - 050288

  De kwestie Danny Villapark is volgens parlementariër Mahinder Jogi rijp voor een

  (...) een goedkope manier kwijtraken. Gedoeld wordt op notarissen en het GLIS-kantoor. Jogi, die lid is van de vaste parlementaire commissie van het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB), vindt dat verdere handelingen in deze zaak (...)

 8. dw - 051065

  De overheid moet over de vrees heen dat ‘grondspeculatie’ slechts nadelig is

  (...) plegen als eigenaar. Vreden onderstreept ook dat notarissen wel verplicht zijn kopers in te lichten over eventuele risico's bij het kopen van een perceel. "Het is de taak van de notaris om de belangen van beide partijen te (...)

 9. sn - 053042

  Oord nu ook op lijst kandidaat-notarissen

  (...) procedures kunnen opgelost worden, bij de notarissen zelf.” Er wordt niet goed gecommuniceerd door partijen en hierdoor gaan zaken voor bij de rechter om te beslissen. Maar notarissen kunnen zelf veel meer, vindt Rasoelbaks. Hij (...)

 10. sn - 053081

  Rasoelbaks: Eerste tuchtzitting tegen notaris in mei

  (...) heeft klachten binnengekregen tegen Surinaamse notarissen. Er zijn nu vier tuchtklachten in proces, zegt waarnemend Hofpresident, Iwan Rasoelbaks. “Als alles goed verloopt, hebben wij in mei de eerste tuchtzitting tegen een (...)

 11. sn - 053531

  Column: Politieke Borrelpraat 351

  (...) lezen hoe Statenleden, ministers, en zelfs notarissen meegespeeld en zelfs geknoeid hebben om de Amerikanen ten dienste te zijn bij het onteigenen van onder andere plantage Onoribo.”“Ach kom, wat een nonsens.”“Waarom (...)

 12. sr - 054642

  Rattenplaag in Suriname

  (...) weet heeft van de frauduleuze praktijken van de Notarissen en derhalve ook het tuchtcollege voor Notarissen had ingesteld. Dat deed mij persoonlijk heel erg goed en ik denk ook velen met mij. Het is heel erg fijn te horen dat iemand al de guts had (...)

 13. sn - 054749

  Handboek Surinaams Erfrecht

  (...) worden dat niet alleen studenten, advocaten, notarissen en rechters maar ook de totale Surinaamse rechtsgemeenschap gebaat zal zijn bij deze nieuwe publicatie.Het Handboek Surinaams Erfrecht, dat 238 pagina’s telt, zal binnenkort in (...)

 14. sr - 056922

  Notaris Vishnudatt opent filiaal in Wanica

  (...) van het feit dat Vishnudatt tot de jongste notarissen in Suriname behoort. “Voor mij zijn alle notarissen gelijk qua het notarisambt, omdat we dezelfde diensten leveren. Een ieder tracht om op hun eigen manier zijn/haar best te doen. Ik (...)

 15. sn - 058627

  Vorswijk wil oplossing malafide praktijken verkavelaars

  (...) sluiten van de koopovereenkomst verwijzen naar notarissen en grote verzekeringsmaatschappijen om het zekerheidsgevoel van de kopers te versterken. "Dit is een ernstig probleem omdat kopers die inmiddels hebben gebouwd nu jaren wachten op (...)

 16. sr - 060564

  De gevolgen van het invoeren van het fenomeen “PERCEELS ID” voor de burger

  (...) gepasseerd bij de notaris, waardoor zowel de notarissen als het MI-GLIS en de overheid bijna geen inkomsten hebben. Behalve dat het systeem voor het verstrekken van ID’s nog niet geheel aangepast is, stuiten landmeters bij het (...)

 17. sn - 062361

  Hooghart wil optreden tegen misstanden gronduitgifte

  (...) worden onderhands verkocht met behulp van notarissen en anderen met de bekende gevolgen. Als voorbeeld noemt Hooghart de oneigenlijke handelingen gepleegd binnen de boedelkwestie Van Engelbuiten. De CLO-voorzitter hoopt dat een eind komt aan (...)

 18. sn - 062571

  Gelukt met Decreet Uitgifte Domeingrond boedels tegen te gaan?

  (...) worden onderhands verkocht met behulp van notarissen en anderen met de bekende gevolgen.De familieboedels zorgen decennia lang voor stagnatie in de ontwikkeling van de gerechtigden in de boedelgronden, alsook van de Overheid en deze houden (...)

 19. sn - 062939

  Reactie op artikel Mr. dr. A.C. Akkal-Ramautar

  (...) onderhands verkocht worden met behulp van notarissen en anderen met de bekende gevolgen. Voor de juridisch niet-ingewijden is het goed op te merken dat in de rechtswetenschap het begrip onderhands staat tegenover authentiek. Een (...)

 20. dw - 063702

  COMMENTAAR: Dubbele uitgifte

  (...) vraagtekens geplaatst worden bij de rol die notarissen hebben gespeeld. Minister Roline Samsoedien heeft kort na haar aantreden in februari geen twijfel erover laten bestaan dat deze wanordelijkheden te maken hebben met politiek favoritisme. (...)

 21. sn - 063849

  Het nieuwe grondbeleid, boedels en misstanden

  (...) en vanuit instanties zoals de Vereniging van Notarissen is in deze onontbeerlijk. Ook het door mij voorgestelde Grondinstituut zou hierin een voorname rol moeten vervullen. De in de huidige wetgeving opgenomen Grondkamer is helaas niet (...)

 22. sr - 064503

  Actualiteitencursus voor Nederlandse juristen

  (...) ook een stukje ontspanning. Advocaten en notarissen in Nederland moeten elk jaar, om hun kennis up-to-date te houden, 20 verplichte lesuren volgen. “Als ze dat niet doen, worden zij uit de orde gezet. Dat zou betekenen dat zij de (...)

 23. sn - 065479

  Misstanden bij het recht van grondhuur en bij boedels

  (...) verkoop van familieboedels met behulp van notarissen en anderen met de bekende gevolgen. Misstanden bij het recht van grondhuurHet is opmerkelijk dat in de reacties op deze brief, althans voor zover ik deze in Starnieuws heb kunnen lezen, (...)

 24. sr - 066240

  Advocaat familie Van Engel onttrekt zich uit zaak

  (...) hebben verkregen van Glis, CBB, en dat notarissen er ook aan mee hebben geholpen de stukken te laten inschrijven bij het Glis en zelfs de rechtbank om de tuin hebben kunnen leiden voor het aanvragen van scheiding en deling om de zaken uit (...)

 25. sn - 066328

  De boedelproblematiek, allodiaal eigendom en grondhuur

  (...) als daar –o.a- zijn: de Vereniging van Notarissen en kandidaat-notarissen, de Orde van advocaten (SOvA) de Centrale van landsdienarenorganisatie (CLO), alle vakbonden, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Surinaamse (...)


 1. vorige
 2. volgende