reset instellingen

 1. sr - 001177

  Regering moet autovrije zones creëren voor volksgezondheid

  (...) afhankelijk zijn van anderen bijvoorbeeld de overheid, evenals het roken. Dan komen we op het ander zeer belangrijk aspect en dat is het bewegen. Het best is om zich bezig te houden met de meest natuurlijke vorm van bewegen wat ons gemakkelijk (...)

 2. sn - 001188

  Staat heeft SRD 5.2 miljoen overgemaakt naar IAP NV

  (...) constructie in de wereld dat wanneer een overheid een kans identificeert en dat wil stimuleren vanuit haar verantwoordelijkheid voor het vergroten van de verdiensten en het creëren van werkgelegenheid, zij ertoe overgaat de hulp van (...)

 3. sn - 001190

  Minister Rusland: Schip Staat in rustiger vaarwater

  (...) meegemaakt wordt dat er op gezette tijden de overheid minder geld beschikbaar heeft. Er moet een beleid komen waardoor hierop ingespeeld kan worden. Door prijsdalingen op de wereldmarkt van de belangrijkste mijnbouwproducten en de daling van de (...)

 4. wk - 001195

  Schaars land bijna gratis van de hand gedaan

  (...) omdat er geen goedkope grond beschikbaar is. De overheid bereidt zich er zelfs op grond te kopen bij particulieren. Met de lap grond die de Surinaamse Cultuur Maatschappij weg gaf hadden zeker zo’n twintigduizend woningzoekenden geholpen kunnen (...)

 5. sn - 001206

  Ook Fitch geeft Suriname ‘BB-’ stabiel-status

  (...) op te vangen. Fitch verwacht dat de Surinaamse overheid het begrotingstekort zal aanpakken en de macro-economische stabiliteit zal handhaven door de algemene verkiezingen in 2015. De grote investeringen in de mijnbouw (goudmijn Newmont/Surgold) (...)

 6. wk - 001215

  ‘Overleg moet staking onderwijs voorkomen’

  (...) gelegd, maar zoveel mogelijk in overleg met de overheid zien te treden”, zei Panka in het parlement. De staking op het Natuurtechnisch Instituut, Natin, mag niet overslaan naar de rest van het middelbaar onderwijs. Het dreigt wel die kant op te (...)

 7. sr - 001225

  Ruth Wijdenbosch: ‘De overheid moet terrein ter beschikking hebben voor bouw ziekenhuis’

  Indien de overheid primair een ziekenhuis wil bouwen voor haar gemeenschap moet zij in principe een terrein ter beschikking hebben daarvoor. Indien het terrein door een burger wordt afgestaan voor bouw van het ziekenhuis kan dit precedenten scheppen (...)

 8. sn - 001231

  Dag van het Gezin en Naschoolse Opvang

  (...) over kinderen berust bij de ouders. De overheid heeft als taak erop toe te zien dat met deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste wijze wordt omgegaan en daar waar nodig de ouders te ondersteunen en of te corrigeren. De (...)

 9. sn - 001253

  Verkoop 360 ha terrein Commewijne riekt naar corruptie

  (...) regering. Hij merkt overigens op dat wanneer de overheid grond zoekt om haar 18.000 woningen te bouwen dit terrein een mogelijkheid zou zijn voor het woningbouwproject van de regering. Daarnaast wonen er op het terrein ongeveer vijftig gezinnen, (...)

 10. sr - 001261

  Jogi kaart verkoop 360 hectare domeingrond aan in DNA

  (...) Jogi geeft verder aan dat terwijl de overheid bezig is het corruptieprobleem op te lossen van onder andere Rahemal Buiten, door terreinen te kopen, dit terrein voor ‘een appel’ wordt verkocht. Hij benadrukt dat er niet eens sprake (...)

 11. sr - 001262

  Kadergebrek

  (...) gevraagd om goede dienstverlening door overheidsorganisaties. Hoe komt het toch dat private organisaties van uiteenlopende aard en omvang zo weinig hun stem laten horen over kadergebrek, terwijl juist de machtige werkgever, de Surinaamse (...)

 12. sr - 001263

  Ondernemen

  (...) die zich daarom bekommert. Vaker lees ik dat de overheid nu meer gaat doen voor de kleine ondernemers, maar dat zijn tot nu toe alleen maar praatjes. Laatst hoorde ik dat ondernemers gebruik zouden kunnen maken van goedkopere financieringen bij de (...)

 13. sr - 001266

  Tjin A Tsoi vraagt overheid meer duidelijkheid in kwestie Suralco

  Parlementariër Arthur Tjin A Tsoi heeft de regering meer duidelijkheid gevraagd over de stand van zaken wat betreft Suralco. Eerder had de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Jim Hok, aangegeven dat hij het bedrijf zou consulteren over de (...)

 14. wk - 001290

  Hoogste celstraf Suriname van twintig naar dertig jaar

  (...) is volgens de regering achterhaald. Ook mag de overheid zich niet het recht toe-eigenen van beslissen over leven en dood. Bovendien valt deze straf niet te herroepen als hij eenmaal is uitgevoerd. “Ook wordt op Suriname internationale druk (...)

 15. wk - 001301

  Ondernemer eerste ‘prooi’ nieuw grondbeleid

  (...) ontwikkelen. Het gaat om domeinland dat de overheid enkele jaren terug afstond in grondhuur. Volgens Chiragallys advocaat Nanan Panday zit precies daarin het venijn. Waar jarenlang geen controle is geweest op het wel of niet ontwikkelen van (...)

 16. wk - 001340

  Wegbarricade door ongenoegen in Brokopondo

  (...) aangekaart in het parlement. Volgens Poki zou de overheid snel moeten ingrijpen om erger te (...)

 17. sn - 001353

  Opnieuw vraagtekens bij opkoop terreinen en panden

  (...) geplaatst bij de opkoop van panden voor de overheid. Het gaat nu om twee panden, waarvan één 367 m² groot, aan de Henck Arronstraat. De panden zijn aangekocht voor het ministerie van Justitie en Politie. De oppositie die vooral in deze (...)

 18. sn - 001428

  Brunswijk wil bij verkiezingswinst kinderbijslag fors verhogen

  (...) aanspraak op een schooltoelage van de overheid. Dit bedrag verschilt naar leeftijd. De totale steun kan afhankelijk van de gezinssituatie oplopen rondeuro 300 per kind. De bijslag houdt op bij 21 jaar. Het is op de massabijeenkomst niet (...)

 19. sn - 001434

  Analyse: 'Koken op twee pitjes' (deel 2)

  (...) van 1,5% van het BBP verwacht in 2013. De overheidsschuld is gestegen van 16% van het BBP naar 23%. Het begrotingstekort is mede gefinancierd door overschotten van de Centrale Bank van Suriname. Goud- en deviezenvoorraad zijn gedaald. De (...)

 20. sn - 001464

  VHP-lezing legt nadruk op nationale human capital strategie

  (...) bol van grote investeringen door bedrijven en de overheid. Tegelijk verschijnen ook dramatische cijfers over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Enkele deskundigen op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken hebben eerder hun zorgen geuit (...)

 21. sn - 001491

  Regering wil SRD 545 miljoen afromen

  (...) het vorig jaar. De materiële uitgaven van de overheid zijn daartegenover ook flink teruggedrongen. De handelsbalans vertoonde in januari en februari een verbetering van US$ 52 miljoen, wat US$ 22 miljoen meer is dan dezelfde periode van het (...)

 22. sr - 001505

  “Jogi heeft geen enkele speeltuin genomen”

  (...) in het district waarbij terreinen van de overheid met bouwsels, aan mensen worden gegeven. De mensen zijn afkomstig van de ‘paarse partij’ geeft Jogi aan. ‘Langs de Saramaccarivier, dicht bij het monument van de Hindostaanse (...)

 23. sn - 001513

  Iamgold ‘solar farm’ zal goedkope energie leveren

  (...) Laten we samen de alternatieven bekijken." De overheid maakt er al werk van om alternatieve en hernieuwbare energie te gebruiken, merkte Hok op. De EBS is bezig met het opzetten van een eigen 'solar farm'. "Binnenkort wordt met een Nederlands (...)

 24. sn - 001557

  Onderwijs in de moedertaal (2)

  (...) duurzame verandering leiden. Taalpolitiek overheid Het is überhaupt de vraag of Suriname wel een geformuleerde taalpolitiek, die in integraal geformuleerd en voorspelbaar taalbeleid is ontwikkeld. Ik ken het document of die documenten niet. (...)

 25. sn - 001558

  Rechtsstaat vs machtsstaat

  (...) het begrip ‘rechtsstaat’ houdt in dat de overheid het recht dat de samenleving beheerst en waarvan zij de primaire creator is, ook tegen zichzelf moet laten gelden en voorts, dat de overheid slechts macht heeft over de burgers, voor zover (...)


 1. vorige
 2. volgende