reset instellingen

 1. we - 014805

  Rechterlijke macht moet op de schop

  (...) gaat de rechterlijke macht op de schop. Een reorganisatie is nodig om te voorkomen, dat uitspraken te herleiden zijn, naar etnische motieven. De president heeft mogelijk tijdens zijn herverkiezing een uitdaging erbij. Wat denkt u? Jerrel (...)

 2. dw - 016422

  De politieke partij DOE heeft vooral belangstelling voor het ministerie van

  (...) en jeugdontwikkeling gaan bij DOE over de reorganisatie van het ministerie, beroepsonderwijs en accreditatie van de opleidingen. Bij de Surinaamse economie komt het opstellen van een meerjarig strategisch plan aan de orde, dat moet kunnen (...)

 3. we - 016804

  Desi bouterse en de economie van suriname

  (...) is voor de minder bedeelden. De participatie, reorganisatie en controle van goudconcessies is een ander voorbeeld van overheidsinspanningen, waardoor de opbrengst van de schatkist in de nabije toekomst zal toenemen. Hierdoor kunnen grote (...)

 4. sn - 018878

  Naamswijziging ministerie van Onderwijs erdoor

  (...) beheer.” Volgens Peneux is het met de reorganisatie niet de bedoeling dat er automatisch mensen worden aangetrokken. “Het aantrekken zal misschien wel geschieden voor mensen met speciale kwalificaties. Zo zal een onderdirecteur Hoger (...)

 5. we - 018914

  Kps leiding betreurt open brief anonieme politiefunctionarissen

  (...) nieuwe structuur maakt deel uit van de algehele reorganisatie en herinrichting van het Korps Politie Suriname. Om politiefunctionarissen voor te bereiden op de hervormingen heeft de Korpsleiding vanaf het jaar 2011 gewag gemaakt van de (...)

 6. we - 019037

  Adhin is gereed om het volk verder te dienen

  (...) voor staat kunnen implementeren. Een complete reorganisatie is in gang gezet om het potentieel van de mensen te maximaliseren. “Suriname heeft veel diversiteit en dat is een ‘asset’ dat wij moeten benutten. Het gaat erom dat wij onze (...)

 7. sn - 021510

  Burger Initiatief komt met voorstellen voor goed bestuur

  (...) doen aan de regering voor oplossingen en reorganisatie van beleid op een aantal gebieden. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en milieuorganisaties. Sharda Ganga en Karin Refos hebben (...)

 8. we - 022179

  Reorganisatie binnenstad gestart

  (...) Miranda van Paramaribo Noordoost is bezig met de reorganisatie van de binnenstad. De bestuursdienst onder leiding van districtssecretaris Tjon-A-Kon is vandaag gestart met diverse reorganisatiewerkzaamheden. Alle winkeliers moeten ervoor zorgen dat (...)

 9. sn - 023151

  Van manschap tot hoofd Narcotica Brigade

  (...) Om de zoveel tijd vindt er een complete reorganisatie plaats bij de gewapende macht. Bij de Public Relations neemt over aspirant-inspecteur Cherida Dragman als waarnemend hoofd. Naarden merkt op dat politieagenten zich tegenwoordig (...)

 10. sn - 023543

  Leiding politie Regio West wordt acuut vervangen

  De politie in Regio West zal een grondige reorganisatie ondergaan. Gewestelijk commandant, hoofdinspecteur Robert Rakijo, wordt per maandag vervangen. In zijn plaats komt hoofdinspecteur Wiedjaikoemar Oedith. Dit bevestigt korpschef Humphrey Tjin (...)

 11. sr - 023866

  Peneux neemt zijn taak 1000% serieuzer

  (...) zal worden benoemd. Peneux sprak ook over de reorganisatie van het ministerie. Dit, in het kader van het bereiken van de gestelde doelen. ‘Mijn staf zal een reflectie zijn van de multiculturele samenleving waar wij in leven. De eerste (...)

 12. dw - 023992

  De richting ‘Beeldende kunst’ op de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuur

  (...) alleen op het gebied van onderwijs, maar ook reorganisatie van cultuur staat bij de minister hoog in het vaandel. Hij werkt er onder andere aan het probleem 'rechtspositie van de mens' tot het verleden te laten behoren. Dit verschijnsel dat (...)

 13. sr - 024666

  Gangaram Panday weet niets van geen vergunning voor straatventers

  (...) gevonden. We hebben bij de Centrale Markt een reorganisatie gepleegd waar ongeveer 500 straatventers zijn geaccommodeerd. Bij de Vreedzaammarkt zijn er ongeveer 75 straatventers geaccommodeerd. Er is dus duidelijk geen beleid gevoerd waarbij de (...)

 14. sn - 024915

  Korpschef begint race tegen de klok

  (...) van Tjin Liep Shie doorlopen, zoals de ingezette reorganisatie van het KPS. Een voorbeeld hiervan is de participatie in de Caricomveiligheidsstructuren, waarbij Surinaamse politieambtenaren actief zullen participeren in de 24 uurs operaties vanuit (...)

 15. sn - 025082

  Het waterhoofd

  (...) regering de mogelijkheid om tot afvloeiing dus reorganisatie van het overheidsapparaat over te kunnen gaan. Op basis hiervan kunnen verschillende modulen worden uitgewerkt ter oplossing van het probleem, zonder al te veel schokken voor (...)

 16. we - 025469

  Peggy bouterse belast met reorganisatie kabinet president

  (...) en economische aangelegenheden, alsook met de reorganisatie van het Kabinet van de President. Dit laat het Kabinet weten in een persbericht. Bouterse(45) zal in dit licht de functie Chef Staf voorbereiden en tevens tijdelijk waarnemen. Deze (...)

 17. dw - 025482

  Het Bureau Onderwijs Binnenland (BOB) zal in een nieuw jasje worden gestoken

  (...) een opvolger voorgedragen Eersteling zegt dat de reorganisatie al twee jaar bekend is door een lek naar de media. BLO is opgehouden te bestaan. In de plaats daarvan zijn het Bureau Voortgezet Onderwijs en Bureau Basis Onderwijs opgezet. Deze twee (...)

 18. sr - 025517

  Santokhi optimistisch over benoeming Peggy Bouterse tot adviseur

  (...) Bilkerdijk-Bouterse tot adviseur, belast met de reorganisatie van het kabinet van de president. ‘Ik ken de functieomschrijving en haar kwalificaties niet, maar als de president vindt dat zij daaraan voldoet en zij een bijdrage kan leveren aan (...)

 19. sn - 025522

  Peggy Bouterse zal Kabinet President reorganiseren

  (...) (45), is benoemd tot adviseur, belast met de reorganisatie van het Kabinet van de President. Zij zal de functie van Chef Staf voorbereiden en tevens tijdelijk waarnemen. In een persbericht dat zojuist is uitgegeven, deelt de perschef van het (...)

 20. dw - 025554

  Het kabinet van de president geeft in een persbericht aan dat Peggy

  (...) de economische aangelegenheden en de reorganisatie van het kabinet. Ook zal zij de functie van chef staf voorbereiden en tijdelijk waarnemen. Bouterse-Bilkerdijk heeft internationale relaties gestudeerd in Brazilië en veertien jaar (...)

 21. sn - 025665

  Hoefdraad: Reorganisatie doorvoerhandel nodig

  (...) De bewindsman legde uit dat het gaat om een reorganisatie. Volgens hem wordt er voor tachtig tot negentig procent misbruik gemaakt van de doorvoerhandel om invoerrechtenvrij goederen op de markt te brengen. Dit is al jarenlang mis. (...)

 22. sn - 025725

  Minister Van Dijk-Silos kraakt harde noten bij Brandweer

  (...) naar de minister van Binnenlandse Zaken voor de reorganisatie van het KBS. Raoul (...)

 23. we - 026631

  Mutaties gesprek van de dag

  (...) maar zij gaat recht door zee. In het kader van reorganisatie zullen meer ambtenaren in topfuncties op diverse departementen ontlast worden van hun taken. Vaak worden partijloyalisten benoemd, die haast geen kennis van zaken hebben en meestal de (...)

 24. sr - 026759

  Mutaties: gesprek van de dag!

  (...) maar zij gaat recht door zee! In het kader van reorganisatie zullen meer ambtenaren in topfuncties op diverse departementen ontlast worden van hun taken. Vaak worden partijloyalisten benoemd, die haast geen kennis van zaken hebben en meestal de (...)

 25. we - 026784

  Rgd betreurt overlijden waardige werknemer

  (...) Deze wijziging heeft te maken met de reorganisatie en hervormingen binnen de RGD. “Dat hij in de gang een plaats heeft gekregen om zijn werk te doen, is bezijden de waarheid. Zoals elke werknemer van de RGD, heeft de heer Ritfeld (...)


 1. vorige
 2. volgende