🎨 (cartoon) Vangnet

Lafu – 🎨 (cartoon) Vangnet

PARAMARIBO, 24 november 2023 – Volgens minister van Financiën – Stanley Raghoebarsing – heeft Suriname het beste sociale vangnet van de hele regio.

Leidende rol

De sociale zekerheid in ons land is, onder zijn bestuur, zelfs zo enorm gegroeid dat de hele wereld met bewondering en jaloezie naar Suriname kijkt.

Bewijzen voor deze toch wel gewaagde uitspraak kon hij niet geven, en daar werd door de dienstdoende journalist ook niet om gevraagd.

De wereld kijkt vol bewondering naar ons sociaal vangnet

Tijdens een radio-interview ging de topper nog even door over zijn eigen prestaties en gaf aan dat Suriname zelfs een "gidsland" en "groot voorbeeld" is op het gebied van haar sociale programma.

🎨 (cartoon) Vangnet

...kan er net niet bij!
– tik voor groot

Het sociale vangnet dat onder deze regering is opgetuigd, is volgens Raghoebarsing groot en krachtig genoeg voor alle financieel zwakkeren.

Dat vervolgens niemand toegang heeft tot de financiën in dit vangnet liet hij voor het gemak maar even buiten beschouwing.

Opmerking : het betreft een ingezonden artikel en vertolkt enkel de visie van de auteur.

Suriname Nieuws
gratis app

Bron : Langeman Produkties N.V.


— UW MENING —

Bent u tevreden over ons sociaal stelsel?


Wilt u reageren op deze stelling?

Download de gratis app Suriname Nieuws