Sranan Sabiman : Surinaamse dollar

De Surinaamse dollar (afgekort als SRD) is sinds 1 januari 2004 het officiële betaalmiddel van Suriname.

Er zijn munten van 1, 5, 10, 25, 100 en 250 cent, muntbiljetten van 1 en 2½ dollar en bankbiljetten van 5, 10, 20, 50 en 100 Surinaamse dollar.

Tot de overgang naar de dollar was het officiële betaalmiddel de Surinaamse gulden. Bij de overschakeling van de Surinaamse gulden naar de Surinaamse dollar werden er drie nullen van het geld geschrapt.

1.000 gulden werd opeens 1 SRD waard

Duizend Surinaamse gulden van toen is dus nu 1 Surinaamse dollar. De bestaande munten en muntbiljetten behielden bij de overgang op het nieuwe stelsel hun nominale waarde. De afgebeelde munt, die vroeger SRG 0,25 waard was, is nu SRD 0,25 waard.

De circulatiemunten, zonder munttekens, zijn vervaardigd door The Royal Mint in Llantrisant (Verenigd Koninkrijk). In 2009 verschenen de munten van 5, 10 en 25 cent en in 2012 verscheen een complete serie. Ook van 2014,2015 en 2017 bestaan er circulatiemunten.

Daarnaast is van 2004 tot en met 2013 jaarlijks de complete serie munten in een brilliant uncirculated-muntset (voor verzamelaars) verschenen. Dit warenkleine oplagen, mét munttekens, en geproduceerd door de Koninklijke Nederlandse Munt.

Muntbiljetten van 1 en 2½ dollar zijn aan het begin van 2020 opnieuw in omloop gebracht vanwege een tekort aan pasmunten. Officieel waren ze ervoor niet uit de roulatie gehaald.

Wisselkoers

De Centrale Bank van Suriname heeft lange tijd een vaste wisselkoers met de Amerikaanse dollar gehandhaafd. Tot februari 2011 was de wisselkoers vastgelegd op een koers van 2,70 SRD per 1 Amerikaanse dollar. Later werd een wisselkoers nagestreefd van 3,30 SRD per dollar. In november 2015 devalueerde de SRD met 20% en werd de officiële koers 3,96 SRD per US$. Op de zwarte markt werd toen al rond de 4,30 SRD voor een Amerikaanse dollar neergeteld.

Oude munten
– nu wettig betaalmiddel –

Op 7 februari 2016 maakte de centrale bank bekend dat de munt ontkoppeld werd. Deze maatregel werd genomen in verband met de dalende inkomsten uit olie en goud en de grote uitgaven door de Surinaamse overheid, waardoor de vraag naar de Amerikaanse dollar verhoudingsgewijs te groot werd en de waarde van de Surinaamse dollar te laag.

In 2015 en 2016 daalde de koers met bijna 50%

Tussen november 2015 en maart 2016 daalde de koers van de SRD met 40% naar 5,7 SRD per dollar. Er is een systeem van valutaveilingen geïntroduceerd waarbij de wisselkoers tot stand komt op basis van vraag en aanbod.

De veilingen vonden wekelijks plaats en op basis van het resultaat wordt een gewogen gemiddelde koers bepaald voor de Amerikaanse dollar, die zal gelden tot de volgende veiling. Op 22 maart 2016 was de eerste veiling. Tegen het einde van het jaar 2016 bereikte de wisselkoers een niveau van 7,50 SRD per dollar waarna de koers op dit niveau stabiliseerde. Wegens geldgebrek zijn de veilinging na vier keer gestopt.

Vanaf 2018 werd de munt bijna wekelijks minder waard en staat momenteel op een koers van 1 op 15 (marktkoers) of 1 op 20 (straatkoers).


— UW MENING —

Zal het de nieuwe regering lukken de koers stabiel te krijgen?