Sranan Sabiman : Jennifer van Dijk-Silos

Jennifer van Dijk-Silos (13 december 1954) is een Surinaams docent, jurist en politicus.

Na zeventien jaar als docent aan de Universiteit van Suriname werd ze advocaat bij het Hof van Justitie.

Vanaf 2015 was ze anderhalf jaar minister van Justitie en Politie. Van 2017 tot 2020 was ze speciaal vertegenwoordiger van veroordeeld moordenaar (en toenmalig president) Bouterse.

Biografie

Van Dijk-Silos werd geboren in Suriname en slaagde in 1978 voor haar bachelorgraad in Spaans en Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland). Ze vervolgde haar studie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname waar ze in 1982 de titel van Meester in de rechten behaalde.

Aan deze universiteit was ze zeventien jaar lang docent in verbintenissenrecht en zakenrecht. In 1997 behaalde ze er ook haar doctorstitel met een thesis over huurbeschermingsrecht in Suriname. In 1998 vestigde zij zich als advocaat bij het Surinaamse Hof van Justitie.

Silos steunde de moordenaar door dik en dun

Van circa 2003 tot 2020 (met uitzondering van 2017) was zij daarnaast voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. In augustus 2015 werd zij benoemd tot minister van Justitie en Politie (JusPol) in het tweede Kabinet-Bouterse.

Tijdens dit kabinet bleek zij een fervent aanhanger van toenmalig president Bouterse die in 2020 werd veroordeeld voor 20 jaar gevangenisstraf wegens de Decembermoorden.

Ondanks het feit dat Silos een juridische achtergrond heeft, bleef zij de ex-dictator steunen om zo haar posities te consolideren.

Politieke benoemingen

In hetzelfde kabinet volgde ze hier Edward Belfort op die ondanks zijn goede functioneren in onwil met de NDP van Bouterse was geraakt.

In maart 2017 zegde president Desi Bouterse het vertrouwen echter in haar op, nadat het Hof van Justitie hem had laten weten geen vertrouwen meer in haar te hebben. De roep om haar aftreden klonk al eerder, toen Van Dijk-Silos zich negatief had uitgelaten over het functioneren van de rechterlijke macht.

Haar taken werden sindsdien ad interim en kortstondig waargenomen door minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) – met een onderbreking door een kort ministerschap van Eugène van der San.

Silos : "ik ben nooit schuldig"

Van Dijk-Silos motiveerde haar vertrek zelf met de woorden: "Niets is mijn schuld, ik heb een kapotte plantage overgenomen."

In november 2017 werd Van Dijk-Silos benoemd tot speciaal vertegenwoordiger van president Bouterse. Haar aantreden begon met ophef over het feit dat ze nog steeds in de dienstauto reed van haar ministerschap en over meerdere andere overheidsvoertuigen beschikte.

Ze verklaarde dat ze de auto leende van de president en nu in gebruik heeft als adviseur en dat dit haar volste recht was. Verder zou het gaan om een volgauto met beveiligers die zij nodig had om dagelijks te kunnen functioneren.

Later vulde ze nog aan dat haar man zich in een procedure bevond voor de overname van een auto en zelf niet kon rijden.

Nepotisme en corruptie achtervolgen Silos vanaf 2000

Sinds 2018 was ze weer opnieuw hoofd en voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau om zo Bouterse aan zijn derde kabinet te kunnen helpen.

Nadat Bouterse de verkiezingen in 2020 verloren had, werd zij op de valreep door hem aangesteld als voorzitter van het Project Management Team (PMT) dat de uitvoeringsverantwoordelijkheid heeft over het National Risk Assessment.

Bron : Wikipedia / online archieven


— UW MENING —

Kan van Dijk-Silos politiek actief blijven?