Sranan Sabiman : Surinaamse Padie Boeren Organisaties

De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) is een Surinaamse belangenorganisatie voor rijstboeren; padie is het Surinaamse woord voor ongepelde rijst.

De organisatie werd rond het jaar 2000 opgericht. Rond die tijd was er door de regering het Comité redt de rijstsector opgericht en waren rijstboeren ontevredenheid over naar voren geschoven personen die niet uit de rijstsector zelf afkomstig waren.

De SPBA vertegenwoordigt een deel van de kleine rijstboeren in Suriname. De voorzitter is sinds minimaal 2010 Harrynandan (Harrinanan) Oemraw. Hij is zelf een rijstboer met 50 hectare land.

Surinaamse kent vier organisaties voor padie boeren

De associatie zoekt met name het overleg met betrokken partijen. Terugkerende thema's zijn betere rijstprijzen en betrouwbare watertoevoer vanaf de watergemalen die het land onder water zetten in het algemeen, en in het bijzonder in tijden van wateroverlast of droogte.

Naast deze vereniging bevinden zich in Suriname verder nog de Vereniging van Padie Producenten, de Bond van Surinaamse Padieproducenten en de Vereniging van Rijst Exporteurs.

Vereniging van Padie Producenten

De Vereniging van Padie Producenten (VPP) is een Surinaamse belangenorganisatie van rijstboeren; padie is het Surinaamse woord voor ongepelde rijst.

De vereniging werd in 1987 opgericht op initiatief van E. Mannes en A. Premchand. Rond 1999 was de vestigingsplaats Waterloo in het district Nickerie.

Enkele personen die de vereniging hebben voorgezeten, zijn: R. Jairam (rond 1999) en sinds minimaal 2011 Bramdew Rampedarath.

Padiboeren aan het werk
– foto Willem Diepraam / 1972 –

De vereniging is opgericht met het doel de rijstbelangen in Suriname te behartigen door onder meer het overleg te voeren met betrokken instanties.

De organisatie zet zich onder meer in voor compensatie door de overheid bij tegenvallende rijstprijzen.

De VPP was in 2016 kortstondig ook nog lid van de koepelorganisatie Federatie van Surinaamse Agrariërs.

Bond van Surinaamse Padieproducenten

De Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) is een Surinaamse belangenorganisatie voor rijstboeren (padie is ongepelde rijst).

De BSP werd op 7 augustus 2015 opgericht in Nieuw-Nickerie. De ondernemersorganisatie beschouwt zichzelf als een vakbond. De oprichtingsvergadering werd naar eigen opgaaf bijgewoond door rond de dertig rijstboeren.

De oprichtingsvoorzitter is Radjoe Bhikharie. Hij was hiervoor door meerdere mensen benaderd vanwege zijn jarenlange vakbondservaring en zijn kennis van de rijstsector. Bhikharie is zelf geen rijstboer, maar woont in Paramaribo.

Radjoe Bhikharie is de oprichter van de bond

De bond wil zich naast Nickerie ook op de rijstboeren in Coronie en Saramacca richten. De oprichters namen het initiatief omdat ze zich door opeenvolgende regeringen stiefmoederlijk behandeld voelden en ze geen vertrouwen hadden in de bestaande verenigingen.

De BSP verweet ze dat politieke achtergronden daar vaak een bepalende factor zouden spelen, waardoor de belangen van de rijstboeren op de achtergrond zouden raken. Een kwestie die van terugkerend belang is, is de opkoopprijs van de padie die te laag werd geacht.

Op het moment van oprichting waren er nog drie andere belangenverenigingen in dezelfde sector aanwezig.

Vereniging van Rijst Exporteurs

De Vereniging van Rijst Exporteurs (VRE) is een Surinaamse coöperatieve belangenorganisatie.

De VRE werd rond 1960 opgericht als coöperatie van erkende rijstexporteurs, nadat hier overeenstemming over was bereikt door het ministerie van Economische Zaken. De vereniging werd opgericht vooruitlopend op de wijziging van het Rijstbesluit 1960.

Hiermee koos het ministerie ervoor om geen individuele rijstexporteurs aan te wijzen, maar de verantwoordelijkheid van de rijstexport bij een enkele exportorganisatie te leggen.

Irmo Manglie is jarenlang voorzitter van de VRE

In 1986, ten tijde van de militaire regering van Desi Bouterse, werd een nieuwe organisatie opgericht, Surexco NV, waarin de VRE, de regering en de rijstboeren elk 30 procent van de aandelen kregen en de overige 10 procent naar de rijstfabrikanten en overige exporteurs ging.

Het doel van dit exportbedrijf was om te voorkomen dat de deviezen die met de rijstexport het land binnenkwamen niet in de schatkist terecht zouden komen. Deze constructie voorkwam echter niet dat zich mensen rond Surexco verrijkten.

Rond 1 augustus 2015 was de rijstmagnaat Imro Manglie de voorzitter van de VRE.

Bron : Wikipedia / online archieven


— UW MENING —

Zijn vier organisaties voor deze (kleine) sector niet te veel?